VILLA WHITE

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

VILLA WHITE to budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem handlowo – usługowym oraz miejscami parkingowymi w poziomie piwnic. Obiekt o wysokości III kondygnacji nadziemnych z pokryciem stropodachem wentylowanym. W piwnicach zlokalizowano: węzeł cieplny, pomieszczenie gospodarcze, oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

  • powierzchnia całkowita budynku: 1569,7m²;
  • powierzchnia użytkowa budynku: 990,1m²;
  • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 624,6m²;
  • powierzchnia użytkowa lokalu handlowego: 365,5m²;
  • kubatura budynku: 4922,6m³;
  • ilość lokali mieszkalnych: 12;
  • ilość lokali handlowych: 1;
  • ilość miejsc postojowych w garażu: 13;