ANIMEX SUWAŁKI

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno–magazynowego o dział spedycji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach.

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

• powierzchnia użytkowa:1100,37m²;
• powierzchnia zabudowy: 1269,80m²;
• powierzchnia całkowita: 1269,80m²;
• kubatura budynku: 10796,90m³.

TERMIN REALIZACJI

MAJ 2015 – STYCZEŃ 2016