HOŻA AUGUSTÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Hożej w Augustowie.
Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Bryła budynku oparta na rzucie prostokąta.

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

• powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 1629,46 m²;
• powierzchnia zabudowy: 600,20 m²;
• kubatura budynku: 7582,08 m³;
• ilość kondygnacji: 4;
• ilość mieszkań: 32;
• ilość garaży: 12;
• ilość miejsc postojowych: 33.

TERMIN REALIZACJI

LIPIEC 2016 – PAŹDZIERNIK 2017